11-9-2021
Otting Kirke

Otting kirke er en hvidkalket rå kampestenskirke stående på en kvadre-hugget skråkant sokkel. Kor og skib er romansk. Det brede tårn er opført i senmiddelalderen. Nordgavlen prydes af enkle sengotiske højblændinger, sydgavlens blændinger er forsvundet efter en skalmuring. Våbenhuset er bygget omkring år 1800. Kirken er restaureret og nymalet i varme farver i 1998-1999.

I koret er der indmuret en velbevaret romansk gravsten. På stenen ses et kors på en stiliseret høj. En tovsnoning er udhugget langs stenens kant. Tovsnoninger tolkes som beskyttende, da tovet er spundet om to reb, hvilket betyder dobbelt styrke.

Kirkens glatte romanske døbefont er delvist indmuret i triumfbuen. Dåbsfadet med bebudelsesmotivet er fra ca. 1575. De indgraverede våben og initialer har ikke kunnet bestemmes.

I tårnrummet hænger to sengotiske træfigurer. Den ene er et noget fragmenteret korbuekrucifiks. Den anden forestiller Johannes Døberen.

Altertavlen er udført i begyndelsen af 1600-tallet, men den er omdannet flere gange. Korsfæstelsen i storfeltet er fra omkring 1800. Et ældre alterbillede, af Jesus i Emmaus, er nu ophængt i tårnrummet.

Prædikestolens nuværende udseende med naive billeder af de fire evangelister stammer fra 1712, men dele af prædikestolen var nok jævngammel med altertavlens ældste dele.

 

 

 

På stedet:

Observatørerne:

Vejrforhold:

Ankomst kl.: 21:00
Afgang kl.: 5:00

 tan lille karina lille ny
 Thomas Karina
home 
Forgik indendørs
Ude: 10 -  15 c
Stille/let vind
 

 

Lyd materiale:

Original lyd

Bearbejdet lyd

Vi mener der bliver sagt: "Flyt jer"

Vi mener der bliver sagt: "Flyt jer"

Vi mener der bliver sagt: "Hey du"

Vi mener der bliver sagt: "Hey du"

Her kan man høre der bliver flyttet på diktafonen

Her kan man høre der bliver flyttet på diktafonen
Vi mener der bliver sagt: "Mit barn"
Vi mener der bliver sagt: "Mit barn"

  

Video MATERIALE:

Image001
Image002
Image003
Image004
Image005
Image006
Image007
Image008
Image009
Image010
Image011
Image012
Image013


Image001
Image002
Image003
Image004
Image005
Image006
Image007
Image008
Image009
Image010
Image011
Image012
Image013
Image014
Image015
Image016
Image017
Image018
Du er velkommen til at kigge vores materiale igennem og drage din egen konklusion.
Vi høre meget gerne fra dig hvis du finder noget vi har overset.

No comments

Leave your comment

In reply to Some User

Copyright © 2008 - Ghosthunting.dk. Alle rettigheder reserveret.
Sitemap