Middelalderborgen Østergaard

Skive
Middelalderborgen Østergaard

1390-1434 skriver Niels Krabbe sig til “Østerholm”. På den tid er herresædet i Gl.Åsted formodentligt opgivet og avlsbygningerne m.v. flyttet et par km mod syd. Her – på østerholmene umiddelbart øst for Nissum by og syd for Åsted kirke – opførte ridderen Lucas Krabbe o. 1500 det første befæstede stenhus på 9,5 x 7m, i to stokværk over en lav kælder. 1536 opførtes hovedfløjen mod syd med riddersal og portgennemgang. Det ældste stenhus indgår endnu som vestfløjen i det borganlæg, som sønnen Ivar Krabbe med byggerier o.1550 fuldførte til en 4-fløjet borg om en lille gårdsplads på 9×9 m – og med voldgrave og høje, omkransende volde. Inden sin død i 1561 nåede Ivar Krabbe at få kompletteret godset, så han 4.7.1560 kunne få kgl. brev på birkeretten i Åsted sogn. Samtidig fik han også birkeret for Krabbesholm gods i Resen ved Skive. Birketinget i Åsted holdtes umiddelbart øst for kirken. Retterstedet – “Galgehøj” – lå i Gl.Åsted nær det gamle voldsted – og endnu meget synligt på lang afstand. 1688 sammenlagdes herreder og birker i Salling, med fælles tingsted på Bostrup Tinghøj ved Lyby kirke, hvor det gamle sysselting sagdes at være holdt.

Kl.
19:00
-
06:00
Indendørs

Tilstede

Karina

Karina

Thomas

Thomas

default_user_avatar

Tidligere medlem

Lyd- & Billedemateriale

Lyd

1. Vi mener der bliver sagt: "Dril dig"

Vi mener der bliver sagt: "Dril dig"

Original
2. Vi mener der bliver sagt: "Hallo"

Vi mener der bliver sagt: "Hallo"

Original
3. Vi mener der bliver sagt: "Har hende"

Vi mener  der bliver sagt: "Har hende"

Original
4. Vi mener der bliver sagt: "Heil"

Vi mener der bliver sagt: "Heil"

Original
5. Vi mener der bliver sagt: "Her op"

Vi mener der bliver sagt: "Her op"

Original
6. Vi mener der bliver sagt: "Hvem er de"

Vi mener der bliver sagt: "Hvem er de"

Original
7. Vi mener der bliver "Hvem er i"

Vi mener der bliver "Hvem er i"

Original
8. Vi mener der bliver sagt: "Hvor gammel er de"

Vi mener der bliver sagt: "Hvor gammel er de"

Original
9. Vi mener her er en lyd, som vi ikke kan tyde. Hvad er dit bud?

Vi mener her er en lyd, som vi ikke kan tyde. Hvad er dit bud?

Original
10. Vi mener her er en lyd, som vi ikke kan tyde. Hvad er dit bud?

Vi mener her er en lyd, som vi ikke kan tyde. Hvad er dit bud?

Original
11. Vi mener her er en lyd, som vi ikke kan tyde. Hvad er dit bud?

Vi mener her er en lyd, som vi ikke kan tyde. Hvad er dit bud?

Original
12. Vi mener her er en lyd, som vi ikke kan tyde. Hvad er dit bud?

Vi mener her er en lyd, som vi ikke kan tyde. Hvad er dit bud?

Original

Billeder

Kommentarer

Du er velkommen til at kigge vores materiale igennem og drage din egen konklusion.
Vi hører meget gerne fra dig, hvis du finder noget, som vi har overset.

guest
0 Kommentarer
Inline feedback
Vis alle kommentarer