10/8-2012
Middelalderborgen Østergaard


1390-1434 skriver Niels Krabbe sig til "Østerholm". På den tid er herresædet i Gl.Åsted formodentligt opgivet og avlsbygningerne m.v. flyttet et par km mod syd. Her - på østerholmene umiddelbart øst for Nissum by og syd for Åsted kirke - opførte ridderen Lucas Krabbe o. 1500 det første befæstede stenhus på 9,5 x 7m, i to stokværk over en lav kælder. 1536 opførtes hovedfløjen mod syd med riddersal og portgennemgang. Det ældste stenhus indgår endnu som vestfløjen i det borganlæg, som sønnen Ivar Krabbe med byggerier o.1550 fuldførte til en 4-fløjet borg om en lille gårdsplads på 9x9 m - og med voldgrave og høje, omkransende volde. Inden sin død i 1561 nåede Ivar Krabbe at få kompletteret godset, så han 4.7.1560 kunne få kgl. brev på birkeretten i Åsted sogn. Samtidig fik han også birkeret for Krabbesholm gods i Resen ved Skive. Birketinget i Åsted holdtes umiddelbart øst for kirken. Retterstedet - "Galgehøj" - lå i Gl.Åsted nær det gamle voldsted - og endnu meget synligt på lang afstand. 1688 sammenlagdes herreder og birker i Salling, med fælles tingsted på Bostrup Tinghøj ved Lyby kirke, hvor det gamle sysselting sagdes at være holdt.

På stedet:

Ankomst kl.: 19:00
Afgang kl.: 06:00

Observatørerne: 

Thomas Andersen
Karina Bendiksen
Tommy Jensen

Vejrforhold: 

Forgik indendørs

Lyd materiale:

Vi mener der bliver sagt: "Dril dig" Vi mener der bliver "Hvem er i"
1. 7.
Vi mener der bliver sagt: "Hallo" Vi mener der bliver sagt: "Hvor gammel er de"
2. 8.
Vi mener der bliver sagt: "Har hende" Kan vi ikke tyde kom gerne med dit forslag!
3. 9.
Vi mener der bliver sagt: "Heil" Kan vi ikke tyde kom gerne med dit forslag!
4. 10.
Vi mener der bliver sagt: "Her op"  Kan vi ikke tyde kom gerne med dit forslag!
5. 11.
Vi mener der bliver sagt: "Hvem er de" Kan vi ikke tyde kom gerne med dit forslag!
6. 12.

Billede materiale:

Du er velkommen til at kigge vores materiale igennem og drage din egen konklusion.
Vi høre meget gerne fra dig hvis du finder noget vi har overset.
 
 

No comments

Leave your comment

In reply to Some User

Copyright © 2008 - Ghosthunting.dk. Alle rettigheder reserveret.
Sitemap